Prodej

Firma Bezpo Plzeň s.r.o., je schopna zajistit veškeré produkty (provozní deníky, bezpečnostní tabulky, výstražné značky, hasicí přístroje, hydranty, požární knihy), které se týkají bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí.

Bezpečnostní tabulky:

 • prodej všech druhů tabulek dle ČSN
  • plastové,
  • hliníkové,
  • samolepicí a další.

Provozní deníky:

 • prodej veškerých provozních deníků strojů a zařízení,
 • zdvihacích zařízení,
 • tlakových nádob stabilních,
 • tvářecích strojů,
 • kotelen,
 • požární knihy.

Vypracování směrnic v oblasti PO a BOZP.
Prodáváme měřáky oxidu uhelnatého včetně vyhodnocovacích trubiček.
Prodáváme nalepovací bezpečnostní šrafování.

Hasicí přístroje a hydranty:

 • prodej nových hasicích přístrojů a hydrantů včetně příslušenství,
 • revize a opravy hasicích přístrojů a požárních vodovodů,
 • plnění hasicích přístrojů,
 • dílenské kontroly všech typů hasicích přístrojů.

Plynové spotřebiče:

 • prodej nových plynových spotřebičů všech druhů,,
 • kontrola a seřízení plynových spotřebičů,
 • opravy plynových spotřebičů,
 • měření emisí malých a středních zdrojů.