Školení obsluh stavebních a zemních strojů (strojníků)

Stavební stroje smí v souvislosti s prováděním zemních nebo jiných stavebních prací obsluhovat jen ten, kdo získá k obsluze oprávnění v souladu s vyhláškou č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpo Plzeň s.r.o. provádí kurzy strojníků nakladačů, rypadel a dozerů - bagrů, kompresorů, strojníků betonáren, automixů, čerpadel na beton, mixokretů a omítaček, válců atd. Podrobný výpis stavebních a zemních strojů je uveden níže. Problémem není rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu).

Provádíme následující školení respektive kurzy:
základní kurzy,
rozšíření stávajícího oprávnění,
opakované školení.
ROZDĚLENÍ ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH STROJŮ LHŮTY OPAK. ŠKOLENÍ
1 - dozery a traktory kolové
1 x za 2 roky
2 - dozery a traktory pásové
1 x za 2 roky
3 - speciální tahače stavebních mechanismů
1 x za 2 roky
4 - lopatová rýpadla (pásová, kolová, samohybná, mikrorýpadla do 1200 kg)
1 x za 2 roky
5 - korečková rýpadla
1 x za 2 roky
6 - rýhovače (pásové, kolové)
1 x za 2 roky
7 - nakladače (pásové, kolové)
1 x za 2 roky
8 - autogrejdry
1 x za 2 roky
9 - motorové skrejpry,
1 x za 2 roky
10 - skrejpry s pásovým tahačem,
1 x za 2 roky
11 - truboukladače,
1 x za 2 roky
12 - silniční válce (u vedených může být jednoúčelová osnova),
1 x za 2 roky
13 - úzkorozchodné lokomotivy,
1 x za 2 roky
14 - sněhové frézy (traktorové, může být jednoúčelová osnova),
1 x za 2 roky
15 - kompresory nad 6 bar a 300 m3 (může být jednoúčelová osnova),
1 x za 2 roky
16 - elektrocentrál nad 32 kW (vedené může být jednoúčelová osnova),
1 x za 2 roky
17 - vrtné soupravy pro skalní práce (vedené může být jednoúčelová osnova),
1 x za 2 roky
18 - stroje pro zakládání (pro vrtané piloty, beranidla a vytahovače),
1 x za 2 roky
19 - speciální přepravníky čerstvého betonu,
1 x za 2 roky
20 - čerpadla čerstvého betonu,
1 x za 2 roky
21 - betonárny,
1 x za 2 roky
22 - obalovny živičných směsí,
1 x za 2 roky
23 - finišery (živičné, betonové směsi),
1 x za 2 roky
24 - zařízení pro napínání předpínací výztuže,
1 x za 2 roky
25 - zařízení pro míchání injektážní malty a injektování.
1 x za 2 roky

Podskupina - kolová, pásová, samohybná, automobilní.

Jak získat strojnický průkaz? Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 77/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze udělit tomu, kdo:

  • dosáhl věku 18 let,
  • je tělesně a duševně schopný k obsluze stroje,
  • absolvoval předepsaný výcvik,
  • prokázal zkouškou odbornou způsobilost,
  • je držitelem odpovídajícího řidičského průkazu, jedná-li se o obsluhu stroje se schválenou technickou způsobilostí k provozu na silnicích,
  • předloží 1 ks fotografie.

Základní kurz má rozsah 54 hodin "Přihlášku k odborné zkoušce" (jednotný formulář pro všechna střediska a organizace, zabývající se školením strojníků) vyplňuje uchazeč. Součástí přihlášky je kolonka - lékařské potvrzení. Uchazeč musí absolvovat lékařskou prohlídku. Další kolonka - potvrzení předběžné praxe - většinou potvrzuje vysílající organizace. Potvrzení praxe může provést též osoba, vlastníci strojnický průkaz, pro osoby individuálně podnikající - OSVČ. Rozsah předběžné praxe je zpravidla 400 hodin.

Odborná zkouška sestává z praktické a teoretické části a skládá se pro každou skupinu strojů a druh pohonu zvlášť. Výsledek odborné zkoušky hodnotí zkušební komise slovy způsobilý - nezpůsobilý (prospěl - neprospěl). Nebyl-li uchazeč uznán při zkoušce způsobilým k obsluze stavebního stroje, může se přihlásit k opakování zkoušky ve lhůtě stanovené zkušební komisí. Neuspěje-li uchazeč ani při opakované zkoušce, může být připuštěn znovu ke zkoušce jen po opakování výcviku. Uchazeč, který odbornou zkouškou prokázal způsobilost k obsluze stavebního stroje, obdrží "Průkaz strojníka". Oprávnění může být rozšířeno na další stavební stroje po absolvování doplňujícího výcviku a odborné zkoušky. Rozsah tohoto školení je 20 hodin. I k této zkoušce je potřeba vyplněná "Přihláška", kde se potvrzuje předběžná praxe v rozsahu zpravidla 200 hodin.

Ztrátu průkazu je držitel povinen hlásit ihned orgánu, který průkaz vydal. Současně si tamtéž může vyžádat vydání duplikátu. Rovněž se může obrátit na naše školicí středisko a my poskytneme příslušný formulář "Žádost o vydání duplikátu průkazu strojníka" a vysvětlíme postup k jeho získání.

Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz