Odborné prohlídky ručních motorových řetězových pil

Při práci s ruční motorovou řetězovou pilou často dochází k těžkým úrazům, které vycházejí z nedodržení jednak pracovního postupu, ale také zanedbáním pravidelné údržby zařízení. Proto je vhodné provádět minimálně jednou ročně pravidelnou kontrolu odborným technikem. Při údržbě a opravách přenosných motorových pil je zapotřebí se řídit návody výrobce. O veškeré činnosti s motorovou pilou by se měli vést záznamy.

Velmi důležité je, aby byla obsluha motorové řetězové pily řádně zaučena a zaškolena. Zvláště těžba dřeva je velmi náročná a nebezpečná. Je nutno této dělnické profesi věnovat značnou pozornost po stránce bezpečnosti práce.

Nabídka služeb:

Provádíme následující služby:
kontrola motorové řetězové pily odborným technikem,
základní školení obsluh motorových řetězových pil (příčné řezy, dřevorubec - těžba),
rozšířené školení obsluh motorových řetězových pil (příčné řezy, dřevorubec - těžba).

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Po kontaktu s naší firmou obdržíte ucelené informace v oblasti ručních motorových řetězových pil. To znamená problematika pravidelných kontrol, údržby, školení obsluh atd..