Školení řidičů motorových vozíků (manipulačních,vysokozdvižných)

Manipulační vozík (motorový, vysokozdvižný, plošinový) slouží k nakládání, skládání, stohování a přepravě zboží a materiálu. Je určen převážně k provozu na vnitropodnikových komunikacích. Obsluhou vysokozdvižného vozíku může být pověřena pouze osoba starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá. Musí vlastnit oprávnění k řízení motorového vozíku příslušné třídy a druhu. Vyskodozdvižné v rozdělujeme podle způsobu pohonu, účelu použití a způsobu řízení.

Provádíme následující školení:
základní kurzy,
rozšíření stávajícího oprávnění,
opakované školení.

K základnímu školení řidičů manipulačních vozíků potřebujete:

  • vyplněnou přihlášku,
  • lékařské potvrzení (je součástí přihlášky).
ROZDĚLENÍ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ PODLE TŘÍDY A DRUHU LHŮTY ŠKOLENÍ
I. ELEKTROVOZÍKY
A - ručně vedené, plošinové nízkozdvižné a tahače
1 x ročně
B - plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením
1 x ročně
C - plošinové, nízkozdvižné a tahače s volantovým řízením
1 x ročně
D - vysokozdvižné ručně vedené
1 x ročně
E - vysokozdvižné s pákovým řízením
1 x ročně
F - vysokozdvižné s volantovým řízením
1 x ročně
G - vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny
1 x ročně
II. MOTOVOZÍKY (se spalovacím motorem)
H - plošinové, nízkozdvižné a tahače ručně vedené
1 x ročně
I - plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením
1 x ročně
J - plošinové, nízkozdvižné s volantovým řízením
1 x ročně
K - vysokozdvižné ručně vedené
1 x ročně
L - vysokozdvižné s pákovým řízením
1 x ročně
W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením – nosnost do 5 tun
1 x ročně
W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením – nosnost nad 5 tun
1 x ročně
N - vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny
1 x ročně
III. ZVLÁŠTNÍ VOZÍKY
Z – vozíky nezařaditelné do obou z předchozích kategorií
1 x ročně
Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK SLUŽEB“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz