Problematika obalů

Problematika obalů

Problematika obalů vychází především ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění dalších předpisů. Účelem zákona je předcházet vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů. Zákon současně stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při nakládání s obaly a s uváděním obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadů z obalů.

Nabídka služeb:

Veškeré služby v oblasti obalů provádíme dodavatelským způsobem formou hospodářské smlouvy podle velikosti firmy.

Doporučujeme Vám, odpovědět si na následující otázky:

  • Znáte postup zařazování odpadů do nového katalogu odpadů?
  • Víte o časovém omezení některých dosavadních rozhodnutí?
  • Vztahuje se na Vás povinnost určit odpadového hospodáře?
  • Využíváte možnosti zpětného odběru některých výrobků?
  • Chystáte se zpracovat plány odpadového hospodářství?
  • Víte, jaké je povinné označení nebezpečných odpadů?
  • Máte souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady?
  • Evidujete správně produkci a nakládání s opady?

Právě s těmito otázkami a mnoha dalšími jsme schopni Vám poradit. Jestliže potřebujete pomoci právě s problematikou obalů, rádi Vám vyhovíme.