Technické kontroly zemních a stavebních strojů

Stavební stroje často ohrožují nejen životy samotných strojníků, ale i osoby pracující v jejich blízkosti. Vážnost situace si provozovatelé uvědomí až ve chvíli, kdy nastane škoda na majetku, úraz zaměstnance nebo ke ztrátě života. Tato situace může ve vteřině změnit i chod dobře prosperující firmy. Aby nedocházelo k těmto nešťastným situacím je stanoveno nařízením vlády provádět technické prohlídky a udržovat stavební stroje a jejich příslušenství ve stavu neohrožujícím bezpečnost práce.

Rozdělení zemních a stavebních strojů:
1 - dozery a traktory kolové,
2 - dozery a traktory pásové,
3 - speciální tahače stavebních mechanismů,
4 - lopatová rýpadla (pásová, kolová, samohybná, mikrorýpadla do 1200 kg),
5 - korečková rýpadla,
6 - rýhovače (pásové, kolové),
7 - nakladače (pásové, kolové),
8 - autogrejdry,
9 - motorové skrejpry,
10 - skrejpry s pásovým tahačem,
11 - truboukladače,
12 - silniční válce (u vedených může být jednoúčelová osnova),
13 - úzkorozchodné lokomotivy,
14 - sněhové frézy (traktorové, může být jednoúčelová osnova),
15 - kompresory nad 6 bar a 300 m3 (může být jednoúčelová osnova),
16 - elektrocentrál nad 32 kW (vedené může být jednoúčelová osnova),
17 - vrtné soupravy pro skalní práce (vedené může být jednoúčelová osnova),
18 - stroje pro zakládání (pro vrtané piloty, beranidla a vytahovače),
19 - speciální přepravníky čerstvého betonu,
20 - čerpadla čerstvého betonu,
21 - betonárny,
22 - obalovny živičných směsí,
23 - finišery (živičné, betonové směsi),
24 - zařízení pro napínání předpínací výztuže,
25 - zařízení pro míchání injektážní malty a injektování.
Podskupina - kolová, pásová, samohybná, automobilní.

Nabídka služeb a lhůty provádění:

Technické kontroly se provádí dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání stavebních strojů a příslušenství. Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět jednou ročně technické kontroly těchto strojů.

Stroje musí být vybaveny provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou ročně v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Naše firma je schopna zabezpečit veškerou činnost, která se týká zemních a stavebních strojů. Jsme schopni Vám odborně poradit.