Školení lešenářů

Požadavky na školení lešenářů jsou obsaženy v NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V nařízení je uvedeno, že obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. To si však rozhodně nelze vykládat takovým způsobem, že školení lešenářů lze podceňovat a že je může provádět kdokoliv.

Provádíme následující školení:
základní kurzy,
rozšíření stávajícího oprávnění,
opakované školení.

Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností zejména pokud jde o:

  • pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,
  • bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,
  • opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,
  • opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,
  • přípustná zatížení,
  • další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.
Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK SLUŽEB“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz