Revize zdvihacích zařízení

Nabízíme Vám kompletní servis nad provozem zdvihacích zařízení, vázacích prostředků a vyškolení jeřábníků, vazačů a provozních techniků ZZ.

Provádíme následující služby:

 • revize a revizní zkoušky,
 • inspekci technického stavu zdvihacích zařízení,
 • posouzení technického stavu jeřábů,
 • preventivní prohlídku jeřábových drah,
 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí,
 • vypracování systému bezpečné práce pro provoz jeřábu,
 • kontrolu vázacích prostředků odborně způsobilou osobou dodavatelským způsobem.

Nabídka revizí jeřábů, pracovních plošin a regálových zakladačů

Provádíme, revize, revizní zkoušky a inspekce pro:
zdvihala,
jeřáby (mostové, portálové, kozové, konzolové, sloupové),
silniční výložníkové jeřáby,
hydraulické ruky,
nakládací jeřáby,
automobilové zvedáky,
pracovní plošiny,
regálové zakladače,
stavební výtahy,
jednoúčelová zdvihací zařízení,
zvedáky, vrátky.

Lhůty pravidelných revizí:

Lhůty revizí a revizních zkoušek stanovuje výrobce jeřábů případně revizní technik zdvihacích zařízení.

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Jsme připraveni Vám podat odborné informace při řešení provozních a technických problémů ve vztahu ke zdvihacím zařízením a prostředků pro vázání či zavěšení břemen, dále pak pomůžeme:

 • zpracovat systém bezpečné práce v souladu s ČSN ISO 12480-1,
 • zpracovat technologické postupy pro vázání a zavěšení břemen,
 • zpracovat osnovy pro školení osob zúčastněných v provozu zdvihacích zařízení,
 • při řešení technických a provozních problémů,
 • při vyhotovení náhradních dokladů, dokumentace,
 • při pracování náhradních opatření,
 • při schvalování dokladů, dokumentace a místních předpisů,
 • zabezpečit kontrolní, dozorčí, schvalovací a inženýrskou činnost při výrobě, montáži, opravách nebo rekonstrukcích zařízení.