Školení jeřábníků a vazačů

Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se řídí pokyny vazače.

Jeřábnický průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické práce na jeřábu uvedené třídy a typu.

Vazač je zodpovědný za bezpečné uvázání břemene a jeho přepravu. Vazačský průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vázat břemena.

Provádíme následující školení:
základní kurzy,
rozšíření stávajícího oprávnění,
opakované školení (provádí se jednou ročně).
Třída Druh jeřábu nebo zdvihadla
O Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem. Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země.
A Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny nebo pomocí dálkového ovládání.
AS Mostové jeřáby speciálního použití, jako například formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové.
B Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem.
C Kolejové a železniční výložníkové jeřáby
D Mobilní jeřáby.
E Plovoucí jeřáby.
F Lanové jeřáby.
Druh vazače
Vazač typu A Provádí vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků a různými způsoby a řídí manipulaci s nimi. Může také používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen, s jejichž používání byl seznámen. Jeho činnost nemusí být vázána na jedno pracoviště.
Vazač typu B Provádí vázání konkrétních břemen předepsaným způsobem a řídí manipulaci s nimi. Toto může provádět pouze na svém pracovišti v rámci své hlavní pracovní činnosti.

Požadavky k získání jeřábnického a vazačského průkazu:

  • starší 18 let (mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku),
  • absolvování základního kurzu dle třídy jeřábu,
  • absolvování praktického zácviku,
  • potvrzení zdravotní způsobilosti,
  • vyplnění přihlášky.
Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK SLUŽEB“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz