Odborné prohlídky vázacích prostředků

Každé pracoviště, kde se vyskytují jeřáby má samozřejmě i vázací a závěsné prostředky. Je nutné se o tyto prostředky řádně a pečlivě starat. Jestliže má být práce s vázacími a závěsnými prostředky bezpečná je zapotřebí dodržet alespoň základní předpoklady, to znamená:

  • vypracovat systém bezpečné práce pro provoz a kontrolu vázacích a závěsných prostředků,
  • stanovit a písemně určit odpovědného pracovníka, který bude provádět pravidelné odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků,
  • celou problematiku řešit dle ČSN ISO 12 480-1,
  • u některých vázacích prostředků (zejména u některých řetězů) je nutné zajistit kromě pravidelných odborných kontrol navíc ještě provádění pravidelných revizí.

Pokud Vaše firma není schopna tuto činnost zajistit vlastními silami a prostředky, můžete se obrátit na nás. Formou smlouvy Vám dodavatelským způsobem zajistíme odborně způsobilou osobu.

Druhy vázacích prostředků:
ocelový řetěz – jednopramenný, dvoupramenný, čtyřpramenný, nekonečný,
ocelové lano – jednopramenné, dvoupramenné, čtyřpramenné, nekonečné,
umělá vlákna – jednopramenné, dvoupramenné, čtyřpramenné, nekonečné.

Nabídka služeb:

Provádíme následující služby:
zajistíme systém bezpečné práce pro provoz a kontrolu vázacích a závěsných prostředků,
zajistíme nákup nových vázacích a závěsných prostředků, konkrétně na Vaši firmu,
zajistíme odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků,
zajistíme revize vázacích a závěsných prostředků.

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Jsme schopni Vám poskytnout:

  • odbornou konzultaci  -  řešení problémů s manipulací břemen,
  • poradíme  -  s výběrem správného produktu včetně kompletního řešení,
  • inovace  -  pokud známe vhodnější způsob manipulace než je Váš součastný, navrhneme jej jako alternativní řešení,
  • máme zkušenosti  -  působíme na trhu 18 let a vyřešili jsme desítky problémů, mnohé z nich budou podobné těm Vašim.