Školení obsluhy pracovních plošin a regálových zakladačů

Školení obsluhy pracovních plošin se provádí v rozsahu vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a dále v rozsahu norem ČSN EN 280, ČSN ISO 18878, ČSN ISO 18893 a návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých pracovních plošin, které pracovníci obsluhují.

Provádíme následující školení:
základní školení obsluhovatelů pracovních plošin,
opakované školení obsluhovatelů pracovních plošin.

Školení obsluhy regálových zakladačů se provádí v rozsahu vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a dále v rozsahu norem ČSN 267403, ČSN 267406, ČSN EN 528 a dalších norem, a také návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých regálových zakladačů, které pracovníci obsluhují.

Provádíme následující školení:
základní školení obsluhovatelů regálových zakladačů,
opakované školení obsluhovatelů regálových zakladačů.
Vyhrazená zdvihací zařízení podle vyhlášky 19/1979 sb. jsou tato zařízení s motorickým pohonem:
zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky, apod.),
jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.
Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK SLUŽEB“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz