Odborná prohlídka ocelových konstrukcí

Ocelové konstrukce jsou řešeny dle normy ČSN 73 2604.

Více informací sdělíme při konkrétním požadavku.

 

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Jsme připraveni Vám předat odborné informace při řešení provozních problémů ve vztahu k ocelovým konstrukcím, případně k zaměřování jeřábových drah a dalších činnostech.