Školení požární ochrany (PO)

Povinnost školit zaměstnance z požární ochrany je dána zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.

HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany.

Provádíme školení zaměstnanců k zajištění požární ochrany:
zaměstnanců,
vedoucích zaměstnanců,
zaměstnanců zabezpečující Po v mimopracovní době (hlídači, ostrahy).
Provádíme také odbornou přípravu osob zabezpečující další úkoly v PO:
preventivních požárních hlídek,
preventistů požární ochrany.
Poznámky:
přihláška na školení je dostupná v sekci „PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLENÍ“,
ceny jednotlivých druhů školení najdete v sekci „CENÍK SLUŽEB“,
případné otázky Vám zodpovíme, tel. 379 778 380, 602 104 471, e-mail: bezpo@seznam.cz