Zajištění bezpečnostního a požárního technika

Zajištění bezpečnostního a požárního technika

V současné době je na firmy a také jednotlivé podnikatele kladeno mnoho zákonných požadavků, které musí při svém podnikání splňovat. Při velkém množství právních předpisů a jejich častých změnách ne každý stačí při své pracovní činnosti dané povinnosti nastudovat, sledovat změny a zabezpečit jejich plnění.

Protože se naše firma na bezpečnost práce a požární ochranu již několik let specializuje, nabízíme spolupráci dodavatelským způsobem což firmě zaručí bezproblémové plnění veškerých povinností této problematice. Je možné se tak vyhnout sankcím ze strany státních orgánů a mít jistotu, že vaše činnost bude provozována správným způsobem.

V čem spočívá činnost požárního nebo bezpečnostního technika

Technik se důkladně seznámí s Vaší firmou a především s činností, kterou provádíte. Vyhodnotí současný stav bezpečnosti práce a požární ochrany a zjistí, zda na pracovišti nejsou závady, které jsou v nesouladu se současnou legislativou, vyhodnotí rizika na pracovišti. Zpracuje veškerou dokumentaci vztahující se k BOZP a PO a pravidelně ji doplňuje. Provádí školení zaměstnanců. Přítomnost technika ve firmě závisí na velikosti firmy a na předem domluvených smluvních podmínkách. Jednou z činností technika je také provádění prověrek, při kterých firmě sdělí objevené nedostatky a navrhne opatření k jejich odstranění.

Smlouva o poskytování služeb bezpečnostním technikem a požárním technikem Vám zajistí kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Naše firma na sebe bere celkovou odpovědnost.

Smlouva Vám zajišťuje následující výhody:

POJIŠTĚNÍ – každý jednotlivý technik je pojištěn „profesní pojistkou“, která se vztahuje především na pokuty ze strany státních orgánů.

ODBORNOST A ZKUŠENOST – v naší společnosti pracuje 12 techniků, kteří se navzájem doplňují.

KOMORA BOZP A PO – jsme členy komory, kde se účastníme tvorby legislativy.

PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH ODBORNÝCH PRACÍ – za zvýhodněných podmínek Vám můžeme vyškolit zaměstnance, provést revize vyhrazených zařízení nebo provést odborné prohlídky.