Podniková ekologie

Podniková ekologie

Jestliže se řekne podniková ekologie, je tím myšlena veškerá činnost, která se týká ochrany životního prostředí v souvislosti s podnikatelským subjektem. Každá firma produkuje při své činnosti odpady, může zacházet s chemickými látkami a přípravky, vztahují se na ní povinnosti na balení výrobků. Dalšími kapitolami jsou také ochrana vod a ochrana ovzduší. Na veškerou tuto škálu činností se naše firma specializuje a může Vám pomoci při plnění zákonných povinností.

Provádíme poradenskou činnost v těchto oborech: